Klavertje Vier Kraamzorg | Corona

Beste cliënt,

In verband met het Corona virus en de extra maatregelen die de overheid heeft genomen heeft ook Klavertje Vier Kraamzorg, voor zo lang als nodig, een aantal maatregelen door moeten voeren.

Wat deze maatregelen voor jou en je gezin betekenen lichten wij hieronder toe:

 • Wanneer jij en je gezinsleden geen gezondheidsklachten hebben zal het intakegesprek bij jou thuis plaatsvinden.
 • Wij willen jou uitdrukkelijk verzoeken om maximaal 1 vast persoon als kraambezoek aan te wijzen tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Wanneer de kraamverzorgende naar huis is kun je meer kraambezoek ontvangen, maar houd hierbij rekening met de door de overheid gestelde afstandsregel van 1,5 meter en de hygiëne richtlijnen van het RIVM.
 • Er kunnen zich situaties voordoen welke mogelijk kunnen leiden tot aanpassingen in de zorg en zorguren.
 • De kraamverzorgende zal, waar mogelijk, contactloos en op afstand (minimaal 1,5 meter) zorg / voorlichting geven. Dit kan betekenen dat de verzorging van de baby (o.a. het baden van de baby) met 1 gezinslid zal plaatsvinden.
 • De planner zal voordat de kraamverzorgende de zorg bij jou start een aantal vragen stellen.
  Wij verzoeken jou uitdrukkelijk ons te bellen, voordat de kraamverzorgende aanwezig is, wanneer jij en/of een van de gezinsleden symptomen vertoont zoals; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (38 graden of hoger).
 • Wij houden ons aan de hygiëne richtlijnen van het RIVM en verzoeken jou dit ook te doen:
  – handhygiëne (was met water en zeep gedurende 20 seconden)
  – hoesten in de elleboog
  – éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes
  – geen handen te schudden

Het is van belang dat zorgverleners in vitale beroepen aan het werk kunnen blijven. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit mogelijk is en blijft.

Wij hopen op jouw begrip en willen laten weten dat onze kraamverzorgenden er alles aan doen om de kraamzorg te kunnen blijven verlenen die jij en je kindje en onze andere gezinnen nodig hebben.
Bescherm niet alleen jezelf en je gezin, maar ook onze kraamverzorgenden!

Omdat de werkdruk in de zorg hoger ligt dan normaal, willen wij extra benadrukken dat het doen van een melding wanneer de weeën beginnen (zie ook de belinstructie in de bijlage) belangrijk is om de continuïteit te waarborgen.

Wanneer de maatregelen worden gewijzigd, zullen wij jou hiervan op de hoogte stellen.

Hartelijk dank voor de medewerking!

Pas goed op jezelf en elkaar!

José en Mirjam

info@klavertjevierkraamzorg.nl