Corona-update

17-07-2021

De volgende corona maatregelen zijn van kracht:

 • Intakegesprekken vinden uitsluitend telefonisch plaats.
 • Wij willen jou uitdrukkelijk verzoeken om geen kraambezoek te ontvangen, in ieder geval niet tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende.
 • Er kunnen zich situaties voordoen welke mogelijk kunnen leiden tot aanpassingen in de zorg en zorguren.
 • De kraamverzorgende zal, waar mogelijk, contactloos en op afstand (minimaal 1,5 meter) zorg / voorlichting geven. Dit kan betekenen dat de verzorging van de baby (o.a. het baden van de baby) met 1 gezinslid zal plaatsvinden.
 • Wanneer er zorg / voorlichting gegeven wordt binnen de 1,5 meter, dan zal de kraamverzorgende een medisch neusmondmasker, spatbril en handschoenen dragen.
 • Wij zullen jou verzoeken om bij langdurig contact (langer dan 15 minuten) binnen de 1,5 meter een niet medisch neusmondmasker te dragen.
 • De planner zal voordat de kraamverzorgende de zorg bij jou start een aantal vragen stellen.
 • Wij verzoeken jou uitdrukkelijk ons te bellen, voordat de kraamverzorgende aanwezig is, wanneer jij en/of een van de gezinsleden symptomen vertoont zoals; verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen, verhoging (tot 38 graden) of koorts (38 graden of hoger).
 • Wij houden ons aan de hygiëne richtlijnen van het RIVM en verzoeken jou dit ook te doen;
  • Handhygiëne (was met water en zeep gedurende 20 seconden)
  • hoesten in de elleboog
  • éénmalig gebruik van papieren zakdoekjes
  • geen handen te schudden

Wij hopen op je begrip en willen laten weten dat onze kraamverzorgenden er alles aan doen om de kraamzorg te kunnen blijven verlenen die jij en je kindje en onze andere gezinnen nodig hebben.

Bescherm niet alleen jezelf en je gezin, maar ook onze kraamverzorgenden!

Het is van belang dat zorgverleners in vitale beroepen aan het werk kunnen blijven. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit mogelijk is en blijft.
Indien deze adviezen / richtlijnen niet opgevolgd worden, zijn wij genoodzaakt om de kraamzorg niet voort te zetten.

Omdat de werkdruk in de zorg hoger ligt dan normaal, willen wij extra benadrukken dat het doen van een melding wanneer de weeën beginnen belangrijk is om de continuïteit te waarborgen.

Wanneer de maatregelen worden gewijzigd zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.

Hartelijk dank voor de medewerking!

 Pas goed op jezelf en elkaar!